รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่ เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000   
Create by : http://msglive.org Version 3.4 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.